begin van de jalan Randoesari, nu de Jl. Pandanaran (1930)

Beginning of the road (jalan) "Randoesari", now called Jl. Pandanaran (1930)
Begin van de jalan Randoesari, nu de Jl. Pandanaran (1930)
Pangkal Jalan "Randoesari", sekarang Jl. Pandanaran (1930)