Jl Harun Tohir in the Arabian camp (on the background the minaret, build 1825) (1995)
Jl Harun Tohir in het Arabische kamp (op de achtergrond de minaret, gebouwd in 1825) (1995)