Oei Tiong Bingweg (road), now called Jl. Sultan Agung (+/- 1940)
Oei Tiong Bingweg, nu genaamd Jl. Sultan Agung (+/- 1940)
Oei Tiong Bingweg, sekarang Jl. Sultan Agung (+/- 1940)