Zimmermanslaan (road) and the en de Boeloebrug (bridge) (+/- 1910)
Zimmermanslaan en de Boeloebrug (+/- 1910)
Zimmermanslaan dan Boeloe jembatan (+/- 1910)