Wilhelminaplein ( Wilhelmina square) in Semarang with in the middle the office of the NIS (2002)
The building is now known as "Lawang Sewu" (Javanese), meaning "Thousand doors" (= a building with a thousand doors).
Wilhelminaplein te Semarang met in het midden het kantoor van de NIS. (2002)
Het gebouw is nu bekent als "Lawang Sewu" (Javaans),wat betekent "Duizend deuren" (het gebouw met de duizend deuren).
Wilhelminaplein (Lapangan Wilhelmina) di Semarang, dengan kantor NIS (2002) Sekarang dikenal dengan nama "Lawang Sewu".