Kampong Legoendaran, old Semarang / Kampong Legoendaran, oud Semarang / Kampong Legoendaran, Semarang tua

Kampong Legoendaran, old Semarang (1912)

Kampong Legoendaran, oud Semarang (1912)

Kampong Legoendaran, Semarang tua (1912)