Uw rechten als passagier bij:

Instapweigering
Annulering
Langdurige vertraging

Wat kunt u doen:

Compensatie bij instapweigering systeem

Het optreden van de EU op het gebied van het luchtvervoer is onder andere gericht zijn op de waarborging van een hoog niveau van bescherming voor de passagiers. Deze verordening stelt gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.

ACT

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 .

SAMENVATTING

Deze verordening is van toepassing op:
 • passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat waarop het EG-Verdrag van toepassing is, en
 • passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven in een derde land naar een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat waarop het EG-Verdrag van toepassing is,
Op voorwaarde dat de passagiers een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie en, behalve in geval van annulering, presenteren zich voor de check-in op de tijd die vooraf of, indien geen tijdstip is aangegeven, uiterlijk 45 minuten voor de gepubliceerde vertrektijd.

Deze verordening stelt rechten van de passagiers indien:
 • instapweigering tegen hun wil;
 • annulering van hun vlucht;
 • hun vlucht is vertraagd.

Deze verordening is niet van toepassing op passagiers die gratis reizen of tegen een gereduceerd tarief dat niet rechtstreeks of indirect voor het publiek.

Instapweigering

Wanneer een luchtvaartmaatschappij redelijkerwijs een instapweigering verwacht voor een vlucht, roept hij eerst vrijwilligers op die hun boekingen willen opgeven in ruil voor bepaalde voordelen.
Als een onvoldoende aantal vrijwilligers naar voren komen om de resterende passagiers op de vlucht, kan de luchtvaartmaatschappij instapweigering van passagiers tegen hun wil, in welk geval men moet compenseren.

Luchtvaartmaatschappijen geven voorrang aan personen met beperkte mobiliteit en hun eventuele begeleiders.

In het geval van annulering van een vlucht of een instapweigering, hebben de betrokken passagiers recht op:

 • vergoeding van de kosten van het ticket binnen zeven dagen of een retourvlucht naar het eerste punt van vertrek of re-routing naar hun eindbestemming;
 • zorg (maaltijden, drank, hotel accommodatie, vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie, twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax-berichten of e-mails);
 • compensaties in totaal:

  • 250 EUR voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder;
  • 400 EUR voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km, en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km;
  • 600 EUR voor alle andere vluchten.

Vertragingen

De verordening voorziet in een drie-tier systeem:

 1. in het geval van langdurige vertragingen (twee uur of meer, afhankelijk van de afstand van de vlucht), moeten de passagiers in ieder geval worden aangeboden: gratis maaltijden en verfrissingen, plus twee gratis telefoongesprekken, telex-of faxberichten of e-mails;
 2. Als de tijd van vertrek is uitgesteld tot de volgende dag moeten de passagiers ook worden aangeboden hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie;
 3. wanneer de vertraging van vijf uur of langer, moeten de passagiers kunnen kiezen voor de terugbetaling van de volledige kosten van het ticket samen met, voorzover relevant, een retourvlucht naar het eerste punt van vertrek.

Hogere of lagere klasse

Indien een luchtvaartmaatschappij een passagier in een lagere klasse dan die waarvoor een ticket is gekocht, moet de passagier worden terugbetaald binnen zeven dagen, als volgt:

 • 30% van de prijs van het ticket voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder;
 • 50% van de prijs van het ticket voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km, behalve voor vluchten tussen de lidstaten en de Franse overzeese departementen, en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km;
 • 75% van de prijs van het ticket voor alle andere vluchten, met inbegrip van vluchten tussen de lidstaten en de Franse departementen overzee.

REFERENTIES:

Verordening (EG) nr. 261/2004
[goedkeuring: medebeslissingsprocedure COD/2001/305 ]

Inwerkingtreding: 17.02.2005
Publicatieblad: PB L 46 van 17.02.2004
Laatst bijgewerkt op: 16.05.2007

EU-KLACHTENFORMULIER - Nederlands

Dit formulier kan worden gebruikt om een klacht in te dienen bij een luchtvaartmaatschappij en/of een nationale handhavingsinstantie.
Neem dit formulier altijd mee als u gaat reizen.
Download hier het klachtenformulier
Klik op deze pagina te printen.

EU COMPLAINT FORM - English

This form can be use to lodge a complaint with an airline and/or a national enforcement body.
Take this form with you, whenever you travel.
Download here the complaint form
Click to print this page

TIP

Vergelijken van diverse aanbieders en prijzen van lang parkeren op en nabij vliegveld Schiphol (het park en fly concept). Wil je je auto goedkoop en veilig parkeren dichtbij luchthaven Schiphol Amsterdam Airport? Lang parkeren dichtbij Schiphol

Disclaimer
De eigenaar van deze website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid
van informatie die verstrekt wordt via deze website of via links op deze website.