8.laat er de toekomstige pupillen voor Gombong opvoeden van het achtste 'tot het twaalfde jaar, en gaf/90.000 ineens, terwijl het jaarlijks nog f 312 per pupil verstrekt; x).

Doch door de verzorging van 607 der talrijke Europeesche weezen die op Java rondloopen, is geenszins voldoende noch behoorlijk in de behoefte voorzien; doch hierop komen wij nader terug.