Antwoorden =>


201


VRAGEN OMTRENT VERSCHILLENDE GARNIZOENEN. (*)


Vraag1.Hoe wordt Uw garnizoen bereikt vanuit Weltevreden of Soerabaia? En met welke vervoermiddelen?
,,
2.Waaruit bestaat het garnizoen en hoe groot is het aantal O. O.?
,,
3.Zijn er ter plaatse:
a. Voldoende Gouvernements-woningen?
b. Voldoende en geschikte particuliere woningen?
c. Geschikte hotels of pensions en tegen welk tarief?
,,
4.Is meubilair ter plaatse verkrijgbaar, of is het gewenscht dit mede te nemen en wat is de beste wijze van vervoer?
,,
5.Waaruit bestaat de verlichting?
Is het benoodigde ter plaatse verkrijgbaar?
,,
6.Hoe staat het met het bediendenvraagstuk?
,,
7.Hoe heeft de voorziening van de dagelijksche levensbehoeften plaats?
,,
8.Welke scholen zijn er?
,,
9.Welke vermakelijkheden zijn er?
,,
10.Hoe is het klimaat?
,,
11.Welke zijn de vervoermiddelen?
,,
12.Hoe is het omliggend terrein?
,,
13.Welke zijn de postverbindingen?
,,
14.Hoe is de geneeskundige verzorging geregeld?
,,
15.Hoe geschiedt de watervoorziening?
,,
16.Wordt de normale levensstandaard beinvloed door bijzondere oorzaken en welke zijn deze?
,,
17.Welke kerkgenootschappen zijn er ter plaatse?
,,
18.Waaruit bestaan als regel de diensten van het garnizoen?
,,
19.Welke mededeelingen kunnen voor een aangekomene nog van belang zijn?
,,
20.Voor de Buiten gewesten-posten:
Is er ter plaatse een veekraal of groententuin, waarvan versche melk en groenten kunnen worden betrokken?
--------------------------
(*) De opgaven van enkele garnizoenen zijn gemerkt * en wegens gebrek aan gegevens overgenomen uit het oude Handboekje.


Antwoorden =>