6.Bij dit bedrijf werden door de smokkelaars staaltjes van grote brutaliteit en vindingrijkheid getoond.
Zo kwam een berucht smokkelaar. die heel goed wist dat hij sterk geschaduwd werd op het idee met de douane een weddenschap aan te gaan. dat zijn opium.
Omstreeks vijf uur op een bepaalde middag de sluitboom zou passeren, zonder dat men dit zou merken. De uitdaging werd door de waterschout aangenomen en deze plaatste een dubbele wacht bij de boom en loofde een hoge premie uit bij aanhouding van de opium.
Toen nu om tien minuten voor vijf twee grobaks met een lading mest om doorgang vroegen, dachten de douaniers ,,kip ik heb je".
Nog bezig met bet onderzoek van de geurige vrachtjes kwam er een Chinese begrafenisstoet aan met luid biddende dragers en wenende rouwdragers en wapperende vaandels, zoals zulks bij Chinese begrafenissen te doen gebruikelijk is. Pieteitshalve werd de sluitboom onmiddellijk geopend en de stoet doorgang verleend, terwijl het onderzoek van de vrachtwagens met mest ijverig werd voortgezet.
De niet onvermakelijke historie eindigde met het, door de douane die uiteindelijk lont had geroken, vinden van een briefje op een draagbaar op de begraafplaats, waarin bijzondere dank werd betuigd voor de eerbied door de wacht aan de opium bewezen door zonder dralen de sluitboom te openen. en de vriendelijke invitatie een biertje te komen drinken ter viering van de eerlijk gewonnen weddenschap. Si non e vero bene trovatum est.
Uitgekookt waren die oude opiumsmokkelaars. grinnikte de oude man.
Boze tongen beweerden, maar er wordt zoveel beweerd, dat er door een vermogend Chinees ingezetene in diens schitterende woning vaak grote feesten werden gegeven, waaraan door alle autoriteiten werd deelgenomen.


Politie-autoriteiten en douaniers die niet aanwezig waren werden snel met rijtuigen met fraaie paarden bespannen afgehaald. Wanneer dan ,,gevaarlijk Semarang" zich had neergezet om zich te goed te doen aan uitgezochte spijzen en dranken, verscheen er een vlag in een zeer hoge boom op de top van een heuvel, ten teken dat do opiumscheepjes gerust konden binnenvaren.
Dankbaar voor het interessante relaas nam ik afscheid van mijn gezellige oude babbelaar.


Mijn Indische jeugd eindigde in Semarang.
Op een morgen komt de tentwagen voor. We stappen in en rijden voor het laatst door de Heerenstraat.
Langs de Protestantse kerk waar we ter catechisatie gingen, langs de boekhandel G. C. T. van Dorp met de kastenvol Amairds en Jules Vernes en Paul d'Ivois.
Op de hoek voor de brug waar ik over de ijzeren leuning zo vaak in het bruine water had staan kijken, slaan we rechtsaf en we rijden langs de Uitkijktoren waar ditmaal geen blauwe vlag waait over de stoffige weg langs het kanaal naar de Boom, waar vrienden wachten.
We drukken handen en een driftig poeha-barkasje draagt ons naar de mailboot, die ver in zee ligt. We klauteren de valreep op en de reuk van verse verf, rubbermatten, gepoetst koper en scheepskoffie vleugt ons tegemoet.
We hangen over de verschansing en zoeken in de verte de kotta. De hoge witte vuurtoren, de Uitkijk, het Grote Huis en de koepel van de kerk. De heuvels van Tjandi en, verder weg, als een afsluiting van onze wereld, de Oengaran, groen en hoog.
Over enkele jaren zal ik terugkomen. Maar mijn Indische jeugd is voorbij.
Het Indie waar ik ben opgegroeid. Het Indie van de Wenerwipstoelen, van de krossi-males, van de petroleumlampen en het zachtsuizende gaslicht. Van de wals, de lanciers, de kruispolka en de quadrille.
Van het boodschappenleitje, de hombre- en whistpartijtjes van mijn vader. Van de races en de maalfeesten. Van bendies, ebro's, victoria's. Van palangpintoe's achter de deuren in de nacht, van de gardoehuisjes langs de wegen en de dreun van de tongtong?
De sirene heeft driemaal geloeid. De laatste wegbrengers hebben afscheid genomen.

De valreep is opgehaald. De machine begint te dreunen.

Langzaam zakt de stad achter ons weg.

Semarang, tempo doeloe.


terug