Office of the N.I.S. (Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij) with the Bodjongweg, now called Jalan Pemuda. (+/- 1930)Kantoor van de N.I.S. (Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij) met de Bodjongweg, nu genaamd Jalan Pemuda (+/- 1930)Kantor di N.I.S. (Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij) dan Jalan Bodjong, sekarang Jalan Pemuda (+/- 1896)