The original drawing of the N.I.S. building. Marked by the architects: J.F. Klinkhamer end B.J. OuŽndag, Amsterdam June 1901

Foto receive of the great-grandchild of B.J. OuŽndag.

De orginele tekening van het N.I.S. gebouw. Getekend door de architecten: J.F. Klinkhamer en B.J. OuŽndag, Amsterdam Juni 1901


NED. IND. SPOORWEG MAATSCHAPPIJ
ONTWERP V/E BUREAUGEBOUW TE SAMARANG, SCHAAL 1 A 200

Amsterdam Juni 1901


Foto gekregen van achterkleinkind van de heer B.J. OuŽndag.