Bicycle factory 'Insulinde', on the right side of the photo (1910)Rijwiel fabriek 'Insulinde' aan de rechterkant van de foto (1910)