The Semarang-Joana Steam-Tram Company-line close by Pati / De lijn van de Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij nabij Pati (+/-1905)

The Semarang-Joana Steam-Tram Company-line
close by Pati (+/-1905) (1)De lijn van de Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij
nabij Pati (+/-1905) (1)