Construction of a railway-bridge  across the Toentang river  near<br>Kedoengdjati, in the railway-line Semarang-Vorstenlanden / Aanleg van een spoorbrug over de Toentangrivier bij Kedoengdjati in de lijn Semarang - Vorstenlanden (1868)

Construction of a railway-bridge across the Toentang river near
Kedoengdjati, in the railway-line Semarang-Vorstenlanden (1868)Aanleg van een spoorbrug over de Toentangrivier bij
Kedoengdjati, in de lijn Semarang-Vorstenlanden (1868)