Locomotive depot of the SJS / Locomotievenremise van de SJS (Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij)

Locomotive depot of the SJS (Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij) (+/-1900)Locomotieven remise van de SJS (Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij) (+/-1900)