Gallery of the NIS building (year 2001)
(Photo: van Rees Vellinga)

Galerij van het NIS gebouw
(Foto: van Rees Vellinga)
Wing of the NIS building (year 2001)
(Photo: van Rees Vellinga)

Zijgebouw van het NIS gebouw
(Foto: van Rees Vellinga)