Well of a staircase in the NIS building (year 2001)
(Photo: van Rees Vellinga)

Trappenhuis in het NIS gebouw (jaar 2001)
(Foto: van Rees Vellinga)
Memorial stone / Gedenksteen
Board of managers

To the Dutch Railway Company
In commemoration of
its 50th anniversary on 27 August 1915

Aan de Nederlandsche-Spoorwegmaatschappij
ter herinnering aan haar
50 jarig bestaan op 27 augustus 1915

ten tijde dat zitting hadden in den Raad van Beheer
Dr J.L. Cluysenaar voorzitter
G.F. Lucardie lid
in het comité van bestuur
Th.W.L. Steinmetz voorzitter
R. Birchenhauer lid
W. Corver lid

Aangeboden door haar personeel in
Nederlands-Indië


(Foto: van Rees Vellinga 2001)