Construction of the runways, airport Kalibanteng / Aanleg van de startbanen, vliegveld Kalibanteng

Construction of the runways, airport Kalibanteng (end 1929)
(Photo: L.K.Westhoeve)Aanleg van de startbanen, vliegveld Kalibanteng (eind 1929)
(foto: L.K.Westhoeve)