Office of the N.I.S.

Office of the N.I.S. (Nederlandsch Indische Spoorweg
Maatschappij) (+/- 1920)
(Photo: van Rees Vellinga)Kantoor van de N.I.S. (Nederlandsch Indische Spoorweg
Maatschappij) (+/- 1920)
(Foto: van Rees Vellinga)