Station Tawang year 2000

Station Tawang (top) / inside the station (bottom) (2000)Station Tawang (top) / in het station (beneden) (2000)Inside the station Tawang