Besteldienst van de N.I.S. voor het hoofdkantoor (lawang Sewu) in Semarang 1905 / Order Layanan N.I.S.kantor pusat (Lawang Sewu) di Semarang 1905 / Order Service of the N.I.S. in front of the head office (lawang Sewu) in Semarang 1905


Order Service of the N.I.S. in front of the head office (lawang Sewu) in Semarang 1905

Besteldienst van de N.I.S. voor het hoofdkantoor (lawang Sewu) in Semarang 1905

Pelayanan N.I.S. kantor pusat (Lawang Sewu) di Semarang 1905