Office of the N.I.S. (Nederlandsch Indische Spoorweg
Maatschappij) (+/- 1930)
Kantoor van de N.I.S. (Nederlandsch Indische Spoorweg
Maatschappij) (+/- 1930)