Aandeel van 1000 gulden der NIS (Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatscappij


Share of 1000 guilder of the NIS (Dutch-Indian Railway Company)Aandeel van 1000 gulden der NIS (Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij)