Share of 1000 guilder of the Semarang Joana Steam Tram Company / Aandeel van 1000 gulden van de Semarang Joana Stoomtram Maatschappij


Share of 1000 guilder of the Semarang Joana Steam Tram Company (1 june 1882)Aandeel van 1000 gulden van de Semarang Joana Stoomtram Maatschappij (1 juni 1882)