Share of 1000 guilder of the Semarang Chiribon Steam Tram Company / Aandeel van 1000 gulden van de Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij


Share of 1000 guilder of the Semarang Chiribon Steam Tram Company (dec. 4, 1911)Aandeel van 1000 gulden van de Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij (4 dec. 1911)