One of the old shops on the Bodjong road (top) 1930. Now used as P.M.C. a car schop (under) 2002

Een van de oude winkels op de Bodjong weg (top) 1930. Nu gebruikt als P.M.C. een auto zaak (onder) 2002