Zoeken
 
Sluiten

     Facebook
     Pinterest

semarang.jpg
Semarang Archief

Documenten

Kaarten & Plattegronden

Foto's

Bezoekers sinds 1992

 3149135 Bezoekers

 3 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.semarang.nl/data/nl-articles.xml

 

Copyright / Disclaimer

© 1992-2019 Semarang Archief

Dit is een non-profit, educatieve site. Met als doel het behoud van het (fotografische) erfgoed van Semarang en dit openbaar te maken voor het publiek

Het is toegestaan copy's, distribueren, te vertonen etc zolang dit voor niet commercieel gebruik is en wanneer u dit eerst bekend maakt aan de eigenaar van deze website.

Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "
Semarang Archief" is.

Mocht blijken dat tekst, foto(s) etc. zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

 
licensebutton-semarang-archief.png
Semarang Archief van www.semarang.nl is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie.
Gebaseerd op een werk op www.semarang.nl.


 

Disclaimer

Het "Semarang Archief" betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site.
Evenwel  het "
Semarang Archief" sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.
Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website.
Het "
Semarang Archief" tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken optimaal te waarborgen.

 

Het "Semarang Archief" heeft dan ook voorzover redelijkerwijs mogelijk is zich er van vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden.
De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald.
Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve deze zich in verbinding te stellen met "
Semarang Archief". d.m.v.
E-mail.
Van de op deze site gepubliceerde foto's hebben het "
Semarang Archief" auteursrecht.
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van het "
Semarang Archief" en eventuele derde-rechthebbenden is verkregen.

De webmaster/eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van informatie die verstrekt wordt via deze website of via links op deze website.
Het gebruik van de informatie, middelen en of (be)handelingen is dan ook voor eigen risico.


Creatie datum: 25/07/2018 00:21
Categorie: -
Pagina gelezen 13271 keren

Zoek in de krantenknipsels

La vie est un pélerinage
La vie est un pélerinage