De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 22 MEI 1901
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 22 MEI 1901

Mana pas?

Dezer dagen wist de Komedie-Stamboel op den aloon-aloon een aardig intermezzo in een van haar stukken te lasschen dat vooral op de bezoekers van den 3en rang "pakte". Het tooneel is herschapen in een spoorweg-station, er komt een trein aan, de passagiers stappen uit, een oppasser gaat hen tegemoet en vraagt de passen te viseeren, allen voldoen hieraan, behalve één die geen pas heeft.

Oppasser (barsch): "Je pas ?"
Reiziger: "Ik heb er geen."
O. (nog barscher): "Dan zal je mij naar het politie-bureau moeten volgen."
R. "Wacht 'ns,ik heb toch wel een pas." (Hij neemt zijn beurs uit zijn zak en telt den oppasser op de vragende hand eenige zilverstukken uit.)
O. (zoetsappig): "Uw papieren zijn geheel in orde, u kunt gaan waarheen 't u belieft."
De gallerij, bezet door domme Javanen, gierde 't uit; de in de tent aanwezige politie-mannen keken lipbijtend strak voor zich, ze vonden de scène niets aardig.