De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 22 SEPT. 1920
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 22 SEPT. 1920

Er van door

De ambtenaar van den autodienst der pest-bestrijding, Van der Werf, is er met f 9000 —vandoor gegaan, vermoedelijk naar Batavia.

Militair Departement, verleend:
wegens langdurigen diens één jaar verlof naar Europa aan den Kapitein der Artillerie : J. BOOT, met bepaling, dat hij zijne betrekking zal nederleggen acht dagen voor dien van vertrek naar Europa.