De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 29 FEB. 1896
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 29 FEB. 1896

Maan-Eclips.

De maanverduistering in den afgeloopen nacht viel aan het hemel-lichaam zelf bijna niet te observeeren omdat de hemel zwaar bewolkt was. Doch het gevolg, bijna volslagen duisternis op aarde tegen het midden der eclips (ongeveer te drie uur) werd om dezelfde reden zeer goed waargenomen. Daar het midden der verduistering zoowat zamenviel met het uur, waarop de bruine broeder in deze poeassa-maand zijn potje kookt, was er in de kampoogs heel wat leven en zijn er tal van mertjons verpoft. Ook zag men drommen inlanders naar de kali's en slokkans trekken, om daarin een bad te nemen. Een bad toch in stroomend water tijdens een maan-eclips doet - volgens het bijgeloof der Javanen - den mensch een verjongings-kuur ondergaan en bezorgt vrijers en vrijsters een spoedig huwelijk.