Verhalen door:

Sluiten Eijgelsheim Eric

Sluiten Geugten J.E. van der

Sluiten Groot, Kees

Sluiten Hofwijk J.W.

Sluiten Indonesië

Sluiten Jonge, Jaap de

Sluiten Kol, van H.

Sluiten Kuin, Herbert

Sluiten Levert-van der Mijll Dekker, Els

Sluiten Melati van Java

Sluiten Nuhoff, Betsie

Sluiten Numans, Mary

Sluiten Pieters, Lody

Sluiten Putten, Krijn van

Sluiten Renesse, Lucie van

Sluiten Tebbenhoff H.

Sluiten Velleman, Luwi

Sluiten Verschuren, Naomi

Hoorspel / Luisterboek

Sluiten Documentaire films

Sluiten Spoorloos

Sluiten Verhalen in Pčtjoh

Sluiten Boomsma, Graa

Sluiten Brooshooft. P (Toneel)

Sluiten Daum P.A.

Sluiten Dijk Ko van

Sluiten Hella Haasse

Sluiten Keuls, Hans

Sluiten Louis Couperus

Sluiten Mark Loman

Sluiten Multatuli

Sluiten Olaf J. De Landell

Sluiten Pramoedya Ananta Toer

Sluiten Soer Josephine

Sluiten Székely-Lulofs M.H.

Sluiten x - MP3 Software

Eijgelsheim Eric - Deel 2Vanaf het begin van de negentiende eeuw ( 1806 en na het faillissement van de VOC in 1799 ) had Semarang een Gouvernementsbestuur. Vanaf 1808 tot 1811 onder leiding van Gouverneur Generaal Herman Willem Daendels, die als ‘’ stem ‘’ van het Koninkrijk Holland ‘’ ( toen onder het Franse Keizerrijk ) fungeerde.
Het Gouvernementsbestuur stamde nog uit de tijd dat Batavia, in naam, een Franse kolonie was ( tot 1811 ) en duurde tot 1906.
De kolonie kwam kort in Engelse handen, die het van 17 September 1811 tot 1816 bestuurde. In 1816 keerde het Nederlandse bewind terug. Koning Willem 1 was toen een jaar Koning der Nederlanden.
De Engelsen hadden vanaf het begin van de negentiende eeuw op zee geheerst en waren bijna in voortdurende staat van oorlog met Nederland . Eenmaal in het bezit van midden-Java, achtten de Engelsen bestuurders Semarang verder niet van belang dan voordien de Nederlanders.
De massale trek naar Semarang van Javaanse plattelanders vond tot ver na 1900 plaats zonder enige begeleiding, laat staan voorziening van overheidswege. Arm en onontwikkeld als de nieuwkomers in overgrote meerderheid waren, bleef hun doorgaans geen keus dan zich te vestigen in zelfgebouwde onderkomens op nog lege plekken in en vooral aan de rand van de stad. Malaria en epidemische ziekten als cholera, tyfus en dysenterie kregen er vrij spel. In 1901 stierf er ca. 20% van de bevolking. Ook in latere jaren kwam het nog enkele malen voor dat er 10 tot 20% van de kampongbevolkingen binnen enkele maanden het leven liet.

In het jaar dat Abraham Schouten zijn carriere op Java begon, ca. 1911, kreeg de gemeente Semarang eindelijk de beschikking over aanzienlijke eigen geldelijke middelen. De allerhoogste prioriteit werd gegeven aan de aanleg van een adequate drinkwatervoorziening om de volksgezondheidsproblemen onder controle te krijgen.
Abraham Schouten, 1911 op Java. Waarschijnlijk Semarang, Sompok nummer 4 aan het begin van zijn ‘ Indische carričre ‘.


Voorgalerij Hotel Senrang ca. 1911 Gezin A. Schouten met ‘’ Moes ‘’
( E.P. Schouten – Huntelman ( Elizabeth, roepnaam Bets ) , geb. 10-12-1884 te Scheveningen en overleden op 29-04-1949 te Arnhem ), Bep ( E.P.W. Schouten: 1909 – 1994 ) en  Abraham Schouten, vader van E.T. Schouten.
Abraham Schouten ca. 1912 op de inspectiespoorlijn SJS ( N.V. Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij, opgericht 1881 en in 1900 320 km. lang  ) per draisine. Jouw opa ( Joop Schouten ) was toen nog niet geboren. Abraham werkte er ca. tien jaar bij tot ca. 1919.Het eerste woonhuis op Java. Sompok nummer 4 in 1912. Een jaar voordat jouw opa geboren werd. Links in het raam houdt jouw overgrootmoeder een oogje in het zeil op Bep in de voortuin. De zus van jouw opa E.T. Schouten .

6-4.jpg

Sompok 4 – Semarang in September 1979. Het stond er toen nog. Anno 2008 schijnt het een parkeerplaats voor een winkelcentrum te zijn.1912: Boven: Sompok 4 in de tuin met Bep, Moes en Pa schrijft E.T. Schouten
           ( Joop ) achterop de foto.
           Onder: Sompok met Moes en Bep


1912: In Puworedjo.
Van links naar rechts: Abraham Schouten met Bep op schoot, echtgenote van broer Rikus en Elizabeth P. Schouten-Huntelman.


Creatie datum : 07/08/2008 @ 17:41
Laatste wijziging : 04/09/2008 @ 00:55
Categorie : Eijgelsheim Eric
Pagina gelezen 12409 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Reacties op dit verhaal


Er heeft nog niemand gereageerd.


Share
Zoeken
Bezoekers 01-01-2008

 1221322 Bezoekers

 1 Bezoeker online

TopArtikelen
^ Boven ^