Uw Indisch verhaal, hoorspel of luisterboek op Internet.

http://www.semarang.nl/verhaal/

Deel 4 (Eijgelsheim Eric)

boven: Blora in 1915
onder: ca. 1915 Jouw opa voor het huis in Blora. Op de achtergrond, op de veranda, kijkt zijn moeder toe.


Vanaf 1916 werd er in Semarang ook aan de volkshuisvesting aandacht besteed. Onlosmakelijk verbonden met Semarangs ruimtelijke ontwikkeling is de naam van de architect en stedebouwkundige Ir. Th. Karsten.
voor het huis in Blora met Bep, en Moes , zoals jouw opa zijn moeder noemde, in ca. 1916.
Blora is een noord-oostelijke provincie in centraal Java, met als hoofdstad Blora.
Rechts A. Schouten. Varkensjacht in Blora ca. 1917, eigenlijk wildzwijnenjacht. De plaatselijke bevolking was maar wat blij met de jagers, aangezien de zwijnen al het land omwoelden !

Het was 1919, Joop Schouten was zes jaar oud en ging voor verlof met de hele familie naar Nederland. Abraham Schouten, die van Rijkswaterstaat naar Java was uitgezonden in ca. 1911, werkte sinds zijn komst naar Java voor de Joana Stoomtram Maatschappij. De eerste Wereldoorlog was nu voorbij en hij nam zijn recht op ca. 6 maanden verlof op.
Het gezin verbleef in Scheveningen, waarschijnlijk bij familie van Elizabeth Huntelman, zelf geboren Scheveningse.
1919: Scheveningen. Joop Schouten met zijn ouders tijdens verlof.

16-6.jpg

1919: Tijdens het verlof met familie, waarschijnlijk van Huntelman, en  kennissen. Joop Schouten met hoed op, in de kuil.
dat kind loopt voor schandaal kreeg hij dan te horen.

Abraham Schouten ging eerder terug naar Java ( ca. eind 1919 ), nu om als zelfstandig architect te gaan werken.

Op de link:
http://users.tce.rmit.edu.au/e03159/ARCH1025_Asian_Architecture/lecture6/latecolonial.pdf
en in het boek: Semarang Beeld van een stad ( isbn-bestelnr. 90-74861-04-0 ) wordt je overgrootvader en architect A. Schouten in n adem genoemd met de architecten:

- Architect H.P. Berlage en Frank Lloyd Wright
- B.J. Qundag en J.F. Klinkhamer, die o.a. het centrale kantoor van de
  Netherlands Indis Railway in Semarang hebben gebouwd ( 1916-1917 );
- H. Maclaine Pont, C.P.Wolf-Schoemakers en de in 1884 geboren Thomas Karsten   ( T.U. Delft 1914 en in 1945 overleden ).

Joop en Bep Schouten bleven bij hun moeder in Scheveningen om het schooljaar 1919 / 1920 af te maken.
Bep en Joop liepen over het strand naar school en bij sterke tegenwind, liep Joop het hele stuk achterstevoren met de wind in de rug, vanwege zijn bronchitis, zo gaat het verhaal.

Toen de terugreis naar Java in 1920 gemaakt kon worden bleek er alleen een eerste klas reis geboekt te kunnen worden. Andere klassen zaten volgeboekt. Elizabeth heeft daarvoor geld geleend en moest de gehele reis in armoede  zien te volbrengen. Tijdens de reis, midden op zee, brak er ook nog brand uit aan boord.
 
Thomas Karsten was van 1916 1942 adviseur en de stadsarchitect van Semarang, ontwierp tal van uitbreidingsplannen en associeerde zich in 1917 met de architecten G.W.A.W. Lutjens en D.J. Steenstra Toussaint in Semarang, welke tot 1924 duurde. De naam Thomas Karsten is al eerder gevallen in het voorwoord over de geschiedenis en ontwikkeling van Semarang, begin twintigste eeuw.Woonhuis te Semarang aan de Guaningweg 2d ( voor 99% zeker 2D; het cijfer is in ieder geval goed !, misschien 2B ) in ca. 1922. Het was gelegen tegenover de tennisbaan, die in 1994 heette: Sadwal Penggunaanlapangan Tennis di Tambora.
De tennisvereniging was er nog altijd.
Hetzelfde huis 72 jaar later, in 1994. Het trapje en het zwart-stenen muurtje is er nog altijd. Het toeval wil dat er in 1994 een architecten-bureau in gevestigd was. Moet je gaan zien ! Het ligt vlakbij het ere-veld Candi

De tennisbaan in 1994 tegenover het woonhuis aan de Guaningweg 2-d te Semarang.