Uw Indisch verhaal, hoorspel of luisterboek op Internet.

http://www.semarang.nl/verhaal/

Stamreeks Schouten (Eijgelsheim Eric)

STAMREEKS SCHOUTEN

Zelden zal men bij het onderzoek naar een familie spoedig stuiten op een verklaring van de achternaam.
De familie Schouten uit Ouderkerk aan den IJssel blijkt af te stammen van Arien Theunisz. Waert ( zie IX ) uit Ammerstol, die in 1631 Herman Willemz. na diens overlijden opvolgde als schout van Ammerstol. Deze functie heeft hij uitgeoefend tot 1658.
Een schout was in steden en districten de benaming voor het hoofd van het gerecht en de politie en tevens openbaar aanklager. Het schoutambt was een zware en diverse taak. De schout was verantwoordelijk voor de openbare orde en tevens justieel aanklager, een soort officier van justitie.
Een zegel van Arien Theunisz. Waert in zijn functie als schout is helaas niet bekend. Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit, dat Ammerstol sinds 1322 stadrechten had en officiλle stukken werden bezegeld met een stadszegel, hoewel het een dorp bleef, omdat dit te duur werd bevonden.
Ammerstol ligt bij het naburige Schoonhoven, ten noorden van de rivier de Lek in de Krimpenerwaard en aan de Lekdijk ten zuid-westen van Schoonhoven.
Het dankt zijn  naam aan een grafelijke tol die daar al in de vroege 13e eeuw door de graaf van Holland was gevestigd. Dit was een strategisch belangrijke plek vanwege de ligging aan de voor het scheepvaart belangrijke rivier de Lek en nabij de grens met het bisdom Utrecht. Aan deze strategische ligging dankte Ammerstol ook zijn stadrechten, het recht op het houden van een jaarmarkt en het recht van tolvrijheid. Rond 1330 werd er te Ammerstol een kapel gesticht die waarschijnlijk nog in de 14de eeuw door een kerkgebouw werd vervangen. Deze kerk werd in 1880 door nieuwbouw vervangen.
Hoewel het dorp, dankzij de tol, een grote bedrijvigheid kende bleef de ontwikkeling toch achter bij de verwachtingen en al in 1401 werd de tol naar Schoonhoven verplaatst. De zalmvisserij vormde eeuwenlang de belangrijkste bedrijfstak en kende nog in de 19e eeuw een grote bloei.
Het dorp Ammerstol werd in 1812 samen met Berkenwoude bij de Gemeente Bergambacht gevoegd, maar aan deze verbintenis kwam al in 1818 een einde.

I   Jan, geboren ca. eind veertiende eeuw tot begin van de vijftiende eeuw. Hij kreeg
    in ieder geval minstens ιιn kind: Herman Janz.


II   Herman Jansz. Hij kreeg in ieder geval minstens ιιn kind: Gerard Hermansz.


III  Gerard Hermansz. Hij kreeg in ieder geval minstens ιιn kind: Cornelis Gerard
     Hermansz.


IV Cornelis Gerard Hermansz, geboren te ’s-Heertaartsberg ( bij Bergambacht ) en
    overleden op 10-09-1523 te Ammers. Geen relatie. Hij kreeg in ieder geval
    minstens ιιn kind: Gerard Cornelisz. Waert.

IV Cornelis Gerard Hermansz, geboren te ’s-Heertaartsberg ( bij Bergambacht ) en
    overleden op 10-09-1523 te Ammers. Geen relatie. Hij kreeg in ieder geval minstens
    ιιn kind: Gerard Cornelisz. Waert.

V Gerard ( of Gerrit ) Cornelisz Waert ( of Schouten ), geboren in 1500 te Ammerstol
   ( Gemeente Bergambacht ) en overleden in 1530.
   Onbekende relatie. Gehuwd ca. 1525. Hij kreeg zeven kinderen.
   Achtereenvolgend:
1) Jan Gerritz. Waert ‘’ de ouden ‘’;
2) Leentgen Gerritsdr., gehuwd met Govert Hendriksz.;
3) Thonis Gerritsz. ( de ) Ruyter, schepen van Ammerstol 1561, gehuwd met
     Weyntgen Willemsdr.;
4) Arien Gerritz.;
5) Jan Gerritsz. “ de jonge ‘’, overleden voor 26-05-1585, gehuwd met Aryaentje Sybertsdr.,
     waaruit 4 kinderen;
6) dochter trouwt met Gysbert Hendriksz. en
7) Leenert Gerritz., oom en bloedvoogd over de weeskinderen van zijn overleden broer
    Jan Gerritsz. ‘’ de jonge ‘’ op 26-05-1585.

Notities:
Zijn kinderen brengen op 03-06-1579 hun dijk voor de tijd van 6 jaar onder een ‘’ warine ‘’ ingaande 15-06-1579 ( in zekerheid stellen / bewaren ).


VI   Jan Gerritz Waert ‘’ den ouden ‘’, geboren ca. 1535 te Ammerstol en overleden
    voor 23-04-1608 ( waarschijnlijk in 1607 ).
    te Ammerstol. Hij was in 1591 schepen
    Gehuwd met Sijchgen Woutersdr., overleden in 1611. Haar voornaam is ontleend
    aan de vernoeming van twee kleindochters.

Zij kregen zes kinderen.
    Achtereenvolgend:
1) Wouter Janszn. Cock, gehuwd met Leentgen Cornelisdr.;
2) Adriaentje Jansdr., huwt Cornelis Willems Buijchgen;
3) Pieter Jan Gerritsz.;
4) Grietjes Jansdr., huwd Dirck Aertsz. Cock;
5) Thonis Jan Gerritsz. en Gerrit Jansz. Waert

    De kinderen worden op 10-06-1611 genoemd als mede-erfgenamen van Adriaen
    Woutersz., die getrouwd was met Ychgen Snellen.
    Zoon Thonis Jan Gerritsz. (5) huwt‘’onbekend’’. De boedel wordt na zijn
    overlijden beheerd door aanvankelijk Jan Gerritsz. ‘’ den ouden ‘’ en na diens
    overlijden in ca. 1608   voortgezet door diens zoon Gerrit Jansz. Waert, die op 06-
    09-1609 zijn eerste rekening overlegd betreffende het beheer over het jaar 1608,
    idem op 21-10-1612 over de jaren 1609, 1610 en 1611.
    Op 13-02-1612 is er een kwestie ontstaan tussen Wouter Jansz. Cock en Gerrit
    Jansz. Waert in verband met een declaratie van gemaakte onkosten opgenomen
    in de rekening. Op 28-06-1621 wordt Gerrit Jansz. Waert bedankt door
    Aerjaentgen Theunisdr. voor de voogdij en goede administratie, zij blijkt
    ondertussen gehuwd te zijn met Gerrit Dammisz.

Notities:
In 1579 is Jan Gerritsz. Waert woonachtig te Ammerstol. In de jaren 1581, 1583 en 1599 is hij geld schuldig. Vanwege de koop van 2 hond land ( ca. 0,283 hectare ) is hij geld schuldig aan Marichgen Dircksdr. Jan Gerritz. Waert is in 1591 schepen.


VII  Gerrit Jansz Waert, geboren 1560 te Ammerstol en overleden voor 20-08-1629 te
    Ammerstol. Gehuwd met Ariaentgen Cornelisdr., overleden voor 1632 en weduwe
    van Snel Hermansz. Het was zijn tweede huwelijk. Zij verkoopt op 20, 25 en 27-
    08-1629 een aantal goederen samen met de kinderen uit het eerste huwelijk van
    Gerrit Jansz. Waert.
    Hij was burgemeester in 1612.
    Hij had drie broers en twee zussen. Achtereenvolgend: Wouter Jansz.; Adriaentje
    Jansdr.; Pieter Jan Gerritsz,; Grietje Jansdr. en Thonis Jan Gerritsz.

    Zij kregen drie kinderen:
1) Sychgen Gerritsdr., trouwt Arien Jacobsz.;
2) Grietgen Gerritsdr., trouwt Cornelis Cornelisz. ‘’ de jonge Rootbaert ‘’ en
3) Anthonis Gerritsz. Waert.
   
Gerrit Jansz. wordt vermeld in het register Haardsteden 1604, 1606, 1610 van
Ammerstol. Voert van 1608 tot 1621 de administratie van de boedel van zijn broer
Thonis.


VIII Anthonis Gerritsz Waert, geboren na 1585 te Ammerstol en overleden voor 1632
     te Ammerstol, gehuwd met Pietergen ( Peitergen ) Hermansdr. Snel, overleden
    voor 1632.
    Hij is woonachtig te Ammerstol en koopt op 10-11-1624 een huis en geeft op
    dezelfde datum een schuldbekentenis af van fl. 300, spruitende uit de koop van
    het huis. Hij gaat in 1630 een akkoord aan met zijn zwagers over de nalatenschap
    van Aerjaentien Cornelisdr.. In de verpanding van 1632 wordt het huis vermeld op
    naam van de kinderen van Theunis Waert, met in de marge: nu de schout.
    Hij had twee zussen: Sychgen Gerritsdr. en Grietgen Gerritsdr. en een halfzus:
    Peitergen Hermansdr.(Snel), dochter van Herman Snellen en Ariaentgen
    Cornelisdr.

Zij kregen vijf kinderen.
    Achtereenvolgend:
1) Herman Teunisz.;
2) Thonis Theunisz.;
3) Sychgen Theunisdr;
4) Jannichjen Theunisdr. en
5) Arien  Theuniszn.  Waert.

Notities:
Antonis Gerritsz Waert trouwde zijn stiefzuster Pietergen Hermandsdr.


IX  Arien Teunisz Waert, geboren 1610 te Ammerstol en overleden na 1658 te
     Ammerstol. Zijn eerste huwelijk was met Pietergen Raquelsdr., overleden voor
    1635.
     Arien Teunisz. gaat op 29-12-1635 een akkoord aan met de erfgenamen van zijn
     eerste vrouw. Hij verwerft op 24-01-1638 het gehele eigendom van het huis,
     waarin zijn vader woonde.
     Op 10-01-1639 verkoopt hij goederen te Ouderkerk aan den IJssel, die afkomstig
     zijn van de ouders van zijn eerste vrouw. Hij is vermeld als lidmaat in 1651 en
     1657.
     Zijn tweede vrouw ( huwelijk in 1638 ) was Pietertgen Cornelisdr. Steenman,
     overleden in 1665. Dochter van Cornelis Cornelisz. Steenman en Wyventgen
     Anthonisdr.

Zij kregen vijf kinderen.
     Achtereenvolgend:
1) Jan Ariensz., gedoopt op 16-02-1648 te Groot Ammers. Deze Jan Ariensz. huwde
     op 26-jarige leeftijd op 30-12-1674 te Groot-Ammers met Merrigje Ariensdr.;
2) Pieter Arienszn. Waert ( ook Schouten genaamd ), geboren ca. 1650 te
     Ammerstol en overleden op 15-05-1726 te Ouderkerk aan den IJssel.;
3) Baertje Ariens., overleden na 1690 ( wordt vermeld als doopgetuige );
4) Wijve Ariens., overleden na 1682 ( wordt vermeld als doopgetuige );
5) Cornelis Ariens., overleden na 1686 ( wordt vermeld als doopgetuige ).

Notities:
Arien Theunisz Waert was Schout van Ammerstol van 1631 tot 1658

Wapen van Ammerstol, vanaf 24 december 1817. Het oorspronkelijke wapen van Ammerstol bevatte een rode leeuw op een gouden veld wat terug te voeren was op het feit dat bij Ammerstol een grafelijke tol was. De zalm verwijst naar de Ammerstolse zalmvisserij.

Op 17 september 1658 blijkt hij in de Opperstock van Streefkerk te wonen als hij zijn huis te Ammerstol aan zijn opvolger de schout Cornelis van Staveren verkoopt.
Cornelis van Staveren, geboren te Zwammerdam ca. 1626, was schout te Ammerstol van 1658 tot 1666 en in 1666 en 1667 schout van Barwoutswaarder, hij trouwt in 1656 Ariaantje Harmens Snell, overleden 16-03-1710.
Cornelis van Staveren kreeg problemen omdat hij op zondag met vaatjes bier ‘’ aan het werk ‘’ was.


X Pieter Arienszn. Waert ( ook Schouten ), geboren in 1650 te Ammerstol en
   begraven op 15-05-1726 te Ouderkerk aan den IJssel.

Gemeentewapen, van de voormalige Gemeente Ouderkerk aan den IJssel, van 24-07-1816 ( van zilver, beladen met drie halve manen, alles met sabel-zwart- )

   Hij was woonachtig te Ouderkerk aan den IJssel, in de polder De Cromme.
   Gehuwd in 1675 te Ouderkerk aan den IJssel met Leentje Pietersdr. Scheepmaker,
   geboren in 1650 en begraven op 23-02-1718 te Ouderkerk aan den IJssel. Zij was
   de dochter van Pieter Willemsz. Scheepmaker en Martijntje Jacobsdr. Soft.
Zij kregen zes kinderen, allen gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel.
    Achtereenvolgend:
1) Pieter, gedoopt op 18-10-1676;
2) Martijntje op 04-12-1678;
3) Teunis Pietersz. Schouten op 15-12-1680;
4) Arij op 16-08-1682;
5) Cornelis op 06-01-1686 en
6) Arij op 18-06-1690.


Notities:
Pieter Arienszn. Waert verkoopt op 26 oktober 1685 samen met zijn zwager 2/3 deel van een huis aan zijn vrouws broer Bartholomeus gekomen van hun vader en moeder, in de polder de Zijde gelegen onder Ouderkerk aan den IJssel. Hij ontvangt 100 gulden. In 1691 wordt hij samen met zijn vrouw vermeld op de lidmaatlijst van de Hervormde Gemeente van Ouderkerk aan den IJssel en woont dan tussen de Groenedijk en de Kerk. In 1705 komt hij ook op deze lijst voor en woont hij in de polder de Cromme. Op 5 augustus 1705 laat Pieter met zijn vrouw een zgn. mutueel testament opmaken voor de Notaris. In datzelfde jaar blijkt bij hem 1 man en 1 paard ingekwartierd te zijn. Pieter wordt vermeld in de personele omslag 1706 – 1719, idem 1708 in een lijst i.v.m. de aankoop van een brandspuit.


XI Teunis Pietersz Schouten, zoon van Pieter Ariensz Waert en Leentje
     Pietersdr Scheepmaker, geboren ca. 1675; gedoopt 15-12-1680 te Ouderkerk
    aan den IJssel en overleden op 19-12-1756 te Ouderkerk aan den IJssel.
    Gehuwd op 22-03-1705 te Ouderkerk aan den IJssel met Marchje
     ( Merritje ) Abrahamsdr Noorlander, geboren en gedoopt op 25-12-1677 te
     Ouderkerk aan den IJssel en begraven op 12-07- 1752 te Ouderkerk aan den
     IJssel. Haar man doet aangifte
     van haar overlijden. Zij was de dochter van Abraham Claesz. Noorlander en
     Adriaantje Cornelisdr. Soft.

Zij kregen dertien kinderen, allen gedoopt in Ouderkerk aan den IJssel :
         Achtereenvolgend:
     1) Ida, geb. 1705 ( waarschijnlijk overleden in 1705 );
     2) Pietertje, op 25-12-1706;
     3) Arij, op 15-02-1708;
     4) Sijgje, geb. 1709 ( waarschijnlijk overleden in 1709;
     5) Pieter Teunisz. Schouten ‘’ de oude ‘’, geboren 12-02-1710 of 12-02-1711;
         trouwt op 08-02-1739 te Ouderkerk aan den IJssel met Maayke Willemsdr.
         Kroos. Zij is gedoopt te Sliedrecht op 25-09-1712 en is de dochter van Willem
         Ysbrants Kroos en Maayken Ariensdr. van Haeften;
6)    Pietertje Teunisdr., ged. op 11-11-1711 en trouwt op 13-03-1735 te Ouderkerk
    aan den IJssel met Willem Cornelisz. van Herk;
7) Cornelis, ged. 12-03-1713
8) Leentje, ged. op 01-11-1716;
9) Cornelis, op 26-08-1714 ( of 1719 );
     10) Leendert Teunisz. Schouten, ( ged. 22-04-1719 te Ouderkerk aan den IJssel
         en op 12-05-1743 te Bergambacht gehuwd met Ariaentje Hendricksdr. Ariens
         van den Heuvel, gedoopt 10-11-1720 te Bergambacht en overleden op 03-11-
         1783 te Ouderkerk
         aan den IJssel), dochter van Hendrick Ariensz. van den Heuvel en Claesje
          Abrahamsdr. Noorlander;
    11) Abram ( Abraham ) ged. op 18-12-1720 en tweeling
    12) Pieter ged. 18-12-1720, en
    13) Pieter Teunisz. Schouten ‘’ de jonge ‘’, gedoopt 09-05-1723.


Notities:
Teunis Pietersz. Schouten, ook genoemd als Teunis Schout, Teunis Waard of Teunis Weerd.
Geloof: Nederlands Gereformeerd. Doop getuigen op 15-12-1680 waren: Jan Arienszn., Cornelis Janszn. en Baertje Ariensdr.
Doopgetuigen bij Marchje Abrahamsdr. Noorlander waren: Jacob Hoff ( of Cornelis Jacobs Sost of Soft ); Barber Claesdr. ( Noorlander ? ) en Ariaentje Cornelisdr., vermoedelijk haar moeder.
Teunis was bouwman, veehouder en landbouwer in de Cromme polder onder Ouderkerk aan den IJssel.


Op 11-05-1727 maken zij hun mutueel testament in Ouderkerk aan den IJssel. Teunis is op dat moment ziek. De langstlevende is voogd, daarna Anij Pieters Schouten zijn broer en Claes Abr. Noorlander haar broer. Teunis wordt op 23-09-1733 in het weerboek van Ouderkerk aan den IJssel vermeld samen met Leendert Cornelisz. de Jong in weer nr. 70 in de polder de Cromme.
Volgens het register van afgescheiden pachten in 1749 is hij bouwman, wonende in de polder de Cromme en heeft 7 melkkoeien, 1 vaars in het hoorngeld en 2 hond bezaaid land ( ca. 0,283 hectare )


XII  Pieter Teunisz. Schouten ‘’ de jonge ‘’, gedoopt op 9 mei 1723 te
      Ouderkerk aan den IJssel en aldaar overleden op 28-12-1773. Hij was woonachtig te Ouderkerk aan den IJssel, in de polder De Cromme en was bouwman. Hij had vanwege de inundatie van de Krimpenerwaard in 1760 geen werk, doch bezat wel zeven koeien. Uit de lijsten van veeziekte van December 1769 en juli 1774 blijkt dat zijn koeien aangetast waren door de runderpest.;  
Gehuwd op 09-01-1752 te Ouderkerk aan den IJssel met Geertje Barendsdr. Pronck, gedoopt te Berkenwoude op 05-11-1724 en overleden te Ouderkerk aan den IJssel op 28-09-1772, dochter van Barend Dircksz. Pronck en Fijgje Theunisz. Pronck.
Zij is vernoemd naar haar moederlijke grootmoeder Geertje Aartsdr. ( Berkhouwer ).

Pieter Teunisz. Schouten ‘’ de jonge ‘’ kreeg zeven kinderen, allen gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel:
    Achtereenvolgend:
1) Marrigje op 08-10-1752;
2) Barend op 06-10-1754 en overleden te Ouderkerk aan den IJssel op 05-08-1805;
3) Teunis Pietersz. Schouten op 25-04-1756.
4) Dirk Pietersz. Schouten gedoopt op 10-09-1758 en overleden te Ouderkerk aan
    den IJssel op 24-12-1801;
5) Abraham op 07-04-1760 en overleden te Ouderkerk aan den IJssel op 19-02-
     1772;
6) Fijgje op 01-12-1762 en
7) Pieter op 10-03-1765.
    
Notitie:
Dirk Pietersz. Schouten trouwt te Ouderkerk aan den IJssel op 26-01-1785 met Cornelia Jaspersdr. van den Donck, geboren Sliedrecht 29-09-1764 en overleden te Ouderkerk aan den IJssel op 06-05-1813. Zij kwam met de attestatie van Sliedrecht op 27-01-1785 naar Ouderkerk aan den IJssel. Dochter van Jasper Ariensz. van den Donck en Anna Ariensdr. Kleyn. zij trouwt op 27-03-1808 te Ouderkerk aan den IJssel voor de tweede maal. Dit keer met Huybert Opschoor.


XIII Teunis Pieterszn. Schouten geboren April 1756 te Ouderkerk aan den IJssel,
     gedoopt 27-04-1756 te Ouderkerk aan den IJssel en gehuwd met Jannigje
     Verkerk ( geboren November 1758 te Ouderkerk aan den IJssel en overleden op
    19-01-1781 te Ouderkerk aan den IJssel ) op 19-01-1781 te Ouderkerk aan den
     IJssel.       
     Het gezin kreeg negen kinderen: achtereenvolgend Pieter, Jan, Bram,
     Cornelis, Geertje, Cornelia, Cornelia ( geboren 9 mei 1792 ), Bram ( Abraham
     Schouten ) en Adriana Schouten
     De tweede geboren Cornelia Schouten, geboren 9 mei 1792 te Ouderkerk aan
     den IJssel bleef in leven. Zij is overleden 28 februari 1834 te Ouderkerk aan den
     IJssel. Zij huwde op 30 mei 1824 te Lekkerkerk met Dirk Dirkszn. Deelen, geboren
     op 26 oktober 1798 te Lekkerkerk en overleden op 5 Juni 1858 te Lekkerkerk.
     Ook de tweede geboren Bram bleef in leven ( Abraham; zie XIV ).


XIVAbraham Schouten, zoon van Teunis Pieterzn. Schouten en Jannigje Verkerk,
     is geboren op 12 oktober 1793 in Ouderkerk aan den IJssel, en overleden in
     1889.
     Hij trouwde op 24 juni 1821 te Ouderkerk aan den IJssel met Maria Helleman,
     dochter van Tieleman Helleman en Fijtje Schouten. Zij is geboren rond 1797 te
     Krimpen aan de Lek.

XV Thieleman Schouten, zoon van Abraham Schouten en Maria Helleman, is
    geboren in 1821 te Ouderkerk aan den IJssel, en overleden in 1907. Hij trouwde
    op 14 juni 1851 te Berkenwoude met Cornelia den Uijl. dochter van Pieter den Uijl
    en Geertje Treure. Cornelia is geboren op 10 november 1823 te Berkenwoude.

XVI Abraham Schouten, zoon van Thieleman Schouten en Cornelia den Uijl, is
   geboren op 6 februari 1852 te Ouderkerk aan den IJssel, en overleden op 12  
   november 1930 te ’s-Gravenhage. Hij trouwde op 22 augustus 1875 te Ouderkerk
   aan den IJssel met Jacomijntje van Walsum, dochter van Hendrikus van Walsum
   en Pieternella Noorlander. Jacomijntje is geboren rond 1848, en overleden op 1
   Juli 1927 te ’s-Gravenhage.

XVII Abraham Schouten, zoon van Abraham Schouten en Jacomijntje van Walsum,
     is geboren op 28 oktober 1883 te Alphen aan de Rijn en overleden op 20 april
    1973 te Arnhem. Hij trouwde met  Elizabeth P. Huntelman. Zij is geboren op 10
    december 1884 te Scheveningen, en overleden op 29 april 1949 te Arnhem.

XVIII Eduard Theodoor Schouten, zoon van Abraham Schouten en Elizabeth P.
   Huntelman, is geboren op 16 februari 1913 te Semarang ( Java ) en overleden op
   20 Augustus 1993 te Arnhem. Hij trouwde met Maria Plipphi op 19 mei 1943 te  
   Arnhem. Maria is geboren op 3 november 1920.

XIX Robert Eduard Schouten, geboren 11 september 1943 te Arnhem en overleden
    op 19 april 1947 te Arnhem; Richard Arthur Schouten, geboren 12 januari 1946 te
    Arnhem en Marianne Elizabeth Schouten, geboren te Arnhem op 12 februari 1948
    kinderen van Eduard Theodoor Schouten en Maria Plipphi.
    Annie van Geest, geboren  24 augustus 1941 is sinds 1983 de partner van
    Richard.
    Eric Eijgelsheim, geboren 22 maart 1958 te Den Haag is sinds 21 Juni 1989 de
    partner van Marianne

XX Wendy, Marc en Joost Schouten zijn de kinderen van Richard Arthur Schouten
     en Hanneke te Raa, geboren 4 november 1950.
     Wendy is geboren op 01-12-1970; Marc op 20-01-1977 en Joost op 3 Mei 1978,
     allen te Delft.