Uw Indisch verhaal, hoorspel of luisterboek op Internet.

http://www.semarang.nl/verhaal/

Inleiding (Brooshooft. P (Toneel))

ZIJN MEISJE KOMT UIT!

Oorspronkelijk Indisch Tooneelspel

IN

DRIE BEDRIJVEN

DOOR

Mr. P. BROOSHOOFT.


 

,,UITKOMEN'' beteekent, naar Indisch spraakgebruik,
uit Nederland naar Indie overgekomen.PERSONEN.

HOLTZIUS, advokaat.
MAAS, vriend van Holzius
JOLIE, Officier
SCHERMER, Officier
VAN LEUKEN, Officier
Dr. RADERNAAR, geneesheer
FREULE STUART, verloofde van Holtzius
MEVROUW GOEDHART, dame op leeftijd
ZEPHYRA, hare zestienjarige doschter.
HABBES, Schoot.

    Officieren, advokaten, ambtenaren en andere kennissen van Holtzius.
    Het stuk speelt te Soerabaja, gedurende al de bedrijven in de appartementen van Holtzius.
    Het derde bedrijf eenige weken later dan het tweede.


 

Voor het eerst gespeeld in den Stadsschouwburg te Amsterdam,
Door de artiesten der Koninklijke Vereniging : HET NEDER-
LANDSCH TOONEEL, op Maandag 19 November 1883