Uw Indisch verhaal, hoorspel of luisterboek op Internet.

http://www.semarang.nl/verhaal/

1-1e tooneel (Brooshooft. P (Toneel))


 ZIJN MEISJE KOMT UIT!


EERSTE BEDRIJF.

     Het tooneel verbeeldt een galerij in de woning van Holtzius, waarvan de opene zijde wordt voorondersteld aan de zijde van den toeschouwer en uitkomt op het erf. Links een deur naar zijne slaapkamer, rechts naar zijne studeerkamer. Op den voorgrond in het midden een kletstafel met luie stoelen er om heen. Op den achtergrond twee speeltafeltjes en verder de noodige toebereidselen voor de ontvangst van gasten. Overigens geheel Indische decoratie en huiselijke inrichting.

EERSTE TOONEEL.

Holtzius.

(Hij loopt, bij het opgaan van het scherm, heen en weer. Nu en dan blijft hij staan op den achtergrond, om te zien of zijne gasten nog niet komen. Op zijn horloge kijkende: )

     Negen uur! De tijd kruipt als een slak! Ik gaf er mijn beste proces voor, als ik den wijzer eens op twaalf uur vooruit kon brengen.
     Morgen ochtend negen uur! O, lieve Anna, op dat uur zal ik je, na een smartelijke verlangen van vier lange jaren aan mijn hart mogen drukken!
     En te denken, dat ik nog tien dagen langer dan noodig was van haar gescheiden moest blijven! Eerst die vervelende geschiedenis, die mij verhinderde haar zelf van Batavia te gaan afhalen. Daarna een tweede tegenval, doordat het kind ongesteld van de Prins Alexander aankwam, en een boot moest overblijven in een van de ellendige hotels. Wat een onrust toen ik dat telegram kreeg! Ik heb mijn geheele leven niet zooveel getelegrafeerd, als gedurende die zes of zeven dagen naar het Java-Hotel. Maar goddank, alles is gelukkig afgeloopen. Morgen, morgen zal ik haar in mijne armen drukken! En binnen veertien dagen - God, de gedachte alleen jaagt mij het bloed met geweld door de aderen - binnen veertien dagen zal . (zich zelf in de rede vallende). O, Anna, wat verlang ik naar je!