Uw Indisch verhaal, hoorspel of luisterboek op Internet.

http://www.semarang.nl/verhaal/

Gouden handdruk 5 (Verschuren, Naomi)

Lees voor met webReader
 

Ieder kamp moest ongeveer 500 krijgsgevangenen kunnen herbergen.
Een afrastering om het kamp werd niet gemaakt. De onmetelijke en ondoordringbare wildernis om hen heen maakte iedere vluchtpoging al bij voorbaat onmogelijk.
De aan te leggen Birmaspoorweg scheen voor de Japanners van grote betekenis te zijn want zij dwongen de gevangenen hard en langdurig te werken.

Ploegen
Het eerste werk bestond uit het vrijmaken van de strook waar de spoorbaan moest komen. Er werden ploegen van 10 man gevormd die onder leiding van een bewaker 200 vierkante meter per dag
moesten vrij maken van bomen en struiken. Als men geluk had dan lukte dit ondanks het gebrekkige handgereedschap dat men ter beschikking had. Zat het werk tegen omdat men bijvoorbeeld veel dikke bomen tegenkwam dan moest de groep doorwerken tot het stuk van 200 meter klaar was.
Het dagelijks eten was schraal en minimaal. Gekookte rijst, soep en water. Suiker, zout of vet was er niet en het duurde niet lang of het zware werk en de schrale pot verzwakten de gevangenen. Dysenterie en malaria braken uit en de eerste mannen stierven, maar steeds weer werden de onteerden tot grotere inspanningen gedwongen.
Een geluk was dat een groot gedeelte van de spoorlijn langs rivieren liep zodat de mannen in een enkel uurtje vrije tijd zich konden wassen of soms ook kans zagen een visje te verschalken om daarmee het ontoereikende menu wat aan te vullen. Horloges, pennen en andere spullen van waarde werden aan de bewakers verkocht of geruild voor een klein beetje voedsel. Het was de bewakers toegestaan te kopen en te ruilen. Het bestelen van de gevangenen werd echter zwaar gestraft. Zo was Kees er eens getuige van dat een Japans officier werd doodgeschoten omdat hij een horloge van één van de gevangenen had gestolen.

ZwaarderZwaar zieke gevangenen die niet meer tot werken in staat waren werden afgevoerd en de eerste tijd wist men niet wat er met deze mensen gebeurde. Uit angst stelde men het zich ziek melden zo lang mogelijk uit en vaak met fataal gevolg. Het zware werk en de honger begonnen steeds een hogere tol te eisen. Veel krijgsgevangenen werden ziek en omdat er vrijwel geen medische voorzieningen waren, stierven er dagelijks mensen aan dysenterie of malaria. De slachtoffers werden door de gevangenen langs de spoorlijn begraven. Hoewel het niet was toegestaan kontakt te hebben met de Siamese bevolking lieten de Japanners oogluikend toe dat men soms een beetje suiker kocht van de inlanders.
Het was een soort suikerstroop en de gevangenen waren als kinderen zo blij als zij hiervan een klein schepje konden bemachtigen. Op een avond kwam Kees terug van zo'n suikertocht toen ze werden opgewacht door een Nederlands officier. Het was kapitein Paardekoper die onder de andere krijgsgevangenen niet zo goed stond aangeschreven omdat hij erg goed met de Japanse bewakers op kon schieten.