Uw Indisch verhaal, hoorspel of luisterboek op Internet.

http://www.semarang.nl/verhaal/

De stille kracht (Louis Couperus)

De stille kracht

(Hoorspel Indisch, Indië, Indonesië)

Hoorspel in 15 delen
geschreven door


Louis Couperus

Louis Couperus


Hoorspel van de legendarische tv-serie 'De Stille Kracht' uit 1974. Door Walter van der Kamp met in de hoofdrollen Pleuni Touw, Bob de Lange, Willem Nijholt en Hans Dagelet. Geregisseerd en bewerkt door Walter van der Kamp

Elk deel duurt +/- 15 min.

Aflevering:

Het Verhaal:

De auteur:Nederlands Indië in de negentiende eeuw. In het plaatsje Laboewangi op Java woont de resident van Laboewangi, Otto van Oudijck. Een zeer hardwerkende en strenge doch rechtvaardige man die met harde hand regeert. Hij woont samen met zijn tweede vrouw Leonie en zijn dochter Dotty. Maar sinds kort loopt zijn zoon Theo, een notoire klaploper, ook weer thuis rond omdat hij geen één baan kan vasthouden. De Stille Kracht scene Otto gaat zo op in zijn werk dat hij niet in de gaten heeft dat zijn vrouw hem met iedereen bedriegt. Ze duikt zelfs het bed in met haar stiefzoon Theo en de vriend van haar stiefdochter.Maar Otto heeft heel andere problemen. Als een van zijn favoriete regenten overlijdt, wordt hij opgevolgd door zijn zoon Soenario, die zich meer bezig houdt met het mystieke en duistere krachten. Bovendien is zijn oom, de regent van Ngadjiwa een zuipschuit en een gokker die al de salarissen verkwanselt aan het dobbelen. De regent waarschuwt Soenario en zijn moeder dat het gedrag van de regent van Ngadjiwa moet stoppen of hij is verplicht om hem uit zijn functie te zetten, wat een ware schande voor de familie is. Wanneer de Regent aan het dobbelen is en stomdronken op een feest aankomt om vervolgens resident Van Oudijck uit te kafferen, ziet deze zich genoodzaakt de regent te ontslaan van zijn taak. Daarmee begint de ellende. Er hangt een zeer broeierige sfeer. De Nederlanders voelen zich niet meer veilig, er waart een stille kracht door de lucht en dan begint het…
Het begint te spoken bij het huis van de regent. Zijn vrouw Leonie wordt onder de douche besprenkelt met bloem wat nergens vandaan lijkt te komen, spiegels trillen of breken, whisky verandert van kleur en er klinkt constant trommelgeroffel. Het is De Stille Kracht en het heeft het gemunt op de regent en zijn familie.


Twee historische scenes uit de TV serie de Stille kracht

 

Louis Maria Anne Couperus wordt geboren op 10 juni 1863 in Den Haag. Hij brengt een deel van zijn jeugd op Java door. In 1878 keert het gezin terug naar Nederland. Couperus volgt het HBS in Den Haag, maar heeft daar geen succes. Hij besluit Nederlands te gaan studeren en behaalt in 1886 de akte Nederlands MO. Zijn debuut als dichter maakt hij in De Gids, waar hij zelfs korte tijd redacteur van is. In 1889 schrijft hij de succesvolle roman Eline Vere (verfilmd in 1991) en in 1891 trouwt hij met zijn nicht Elisabeth Baud. Van 1893 tot 1914 verblijven zij veel in het buitenland, voornamelijk in Italië en Frankrijk. In die periode schrijft hij o.a. de psychologisch-realistische roman Van oude menschen, de dingen die voorbijgaan (1906). Hij werkt enige tijd als journalist bij Het Vaderland en de Haagsche Post. Zijn totale oeuvre bevat romans, verhalen, essays en sprookjes. Ondanks de grote publieke belangstelling voor zijn werk, blijft de erkenning vele jaren uit. In 1923 ontvangt hij de Tollensprijs voor zijn totale oeuvre en in datzelfde jaar overlijdt hij. Na zijn overlijden komen de prozawerken Het snoer der ontferming en Japansche legenden (1924) en Nippon (1925) uit. Pas in de jaren dertig en veertig worden zijn veelzijdige gaven alom gewaardeerd. In de jaren 1952-1957 verschijnen zijn Verzamelde Werken, gevolgd door de gedichtenbundel Nagelaten werk (1976).

Tijd:

Het verhaal speelt zich af aan het einde van de negentiende eeuw. De vertelde tijd is ongeveer een jaar. De gebeurtenissen vinden in chronologische volgorde plaats en worden in verleden tijdsvorm gespeeld.

Plaats:

Plaats van handeling is het dorp Laboewangi op Java. Daarnaast brengen de hoofdfiguren een bezoek aan de halfjaarlijkse feesten in Ngadjiwa en de suikerfabriek in Patjaram.

Karakterbeschrijving:

Otto van Oudijck:
Otto van Oudijck - Bob De Lange Otto is een 48-jarige resident bij het Binnenlandse Bestuur. Hij is getrouwd en heeft kinderen, maar voelt zich toch eenzaam. Zijn werk is alles voor hem. Otto wordt door zijn personeel gerespecteerd, maar ze zien hem toch als een vreemde Hollander. Hij ontkent ‘de stille kracht’ op het eiland. Later moet hij er toch aan toegeven. Hij neemt onverwachts ontslag en gaat een teruggetrokken leven leiden met een Indische vrouw en haar familie.

Léonie van Oudijck:
Léonie van Oudijck - Pleuni TouwLéonie is de tweede vrouw van Otto van Oudijck. Ze heeft een opvallend Europees en statig uiterlijk. Haar familie, de inwoners van Laboewangi en de personeelsleden hebben ontzag voor haar. Ze heeft een geheime verhouding met Theo. Later begint ze een relatie met Addy de Luce. Als ze worden betrapt in het huis van mevrouw Van Does, verzint ze een smoes. Daarna vertrekt ze naar Parijs.

Theo van Oudijck:
Theo is 23 jaar. Hij is de zoon van Otto en diens eerste vrouw. Theo lijkt op zijn vader. Hij heeft een geheime verhouding met zijn stiefmoeder Léonie. Theo heeft verschillende baantjes, omdat hij niet lang werk kan houden.

Doddy van Oudijck:
Doddy is een meisje van 17 jaar. Ze is de dochter van Otto en diens eerste vrouw. Doddy lijkt op haar moeder. Ze houdt veel van Addy de Luce. Doddy is jaloers op Léonie en beschuldigt haar ervan een relatie met Addy te hebben. Na het incident in het huis van mevrouw Van Does verloven Addy en Doddy zich.

Addy de Luce:
Addy’s familie is eigenaar van een suikerfabriek. Addy heeft veel succes bij de vrouwen. Hij weet van zichzelf dat hij zeer geliefd is en daar maakt hij dankbaar gebruik van. Ondanks zijn relatie met Doddy, krijgt hij een verhouding met Léonie. Hij is er trots op dat beide vrouwen jaloers op elkaar zijn.
Eva Eldersma:
Eva is de steun en toeverlaat van Otto van Oudijck. Léonie schuift haar taken als residentsvrouw af op Eva. Eva voelt zich ongelukkig op Java. Haar huwelijk is een teleurstelling. Ze vindt veel steun bij Frans van Helderen, maar door alle roddelpraatjes wordt die relatie verstoord.

Raden Adipati Soerio Soenario:
Soenario is de regent van Laboewangi. Hij is getrouwd met een 18-jarige Solese prinses. Soenario kan het niet goed vinden met Otto van Oudijck. De vreemde gebeurtenissen rondom het residentiehuis worden aan hem toegewezen.

Onderlinge relaties:
Otto van Oudijck is getrouwd met Léonie. Léonie heeft een verhouding met Otto’s zoon Theo. Later gaat ze met Addy de Luce, die een relatie heeft met Otto’s dochter Doddy. Eva Eldersma heeft een goede band met Frans van Helderen, die getrouwd is met Ina.

Foto's, van het legendarische tv-spel kijk hier

Rolverdeling:  
Bob De Lange-Van Oudijck
Pleuni Touw-Leonie
Willem Nijholt-Theo
Astrid Ceuleers-Doddi
Ton Kuyl-Paul van Hove
Petra Laseur-Eva Eldersma
Caro Van Eyck-De raden-ajoe pangéran
Indra Kamadjojo-De regent van ngadjiwa
Hans Dagelet-Addy de Luce
Lex van Delden-Eldersma
Elly Ruimschotel-Mevrouw van Does
Ernst Pattynama-Oppas
Rien Frederiksz-Soenario
Lyda Jonkers-De raden-ajoe
Jenny Heetkamp-Oerip
Piet Kamerman-Dr. van Doorn
Ingeborg Elzevierr-zijn Vrouw
Von Kleine-Kommer Kleyn
Rudolf Lucieer-Van Helderen
Cisca Triezenberg-zijn Vrouw


------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Paul Verhoeven werkt aan de verfilming van Louis Couperus’ Indische roman De stille kracht. Maandagmiddag 23 augustus 2010 lichtte hij telefonisch zijn filmplannen toe. „De roman zegt veel over onze tijd."

„De film wordt gewelddadiger, spannender en onthutsender dan het boek; anders komt er geen hond kijken", zegt regisseur Paul Verhoeven over zijn voorgenomen verfilming van de roman De stille kracht van Couperus: „De seks zit wel goed, maar het geweld moeten we iets aanzetten. In de roman wordt bijvoorbeeld een Indische volksopstand verijdeld. Die laten wij natuurlijk gewoon doorgaan."

Met zijn vaste scenarioschrijver Gerard Soeteman is hij onlangs begonnen aan het schrijven van een script. Volgens Verhoeven zegt de koloniale roman uit 1900, over de botsing tussen de Indonesische bevolking en de Nederlandse overheersers, veel over deze tijd: „Couperus is maar een jaar in Nederlands-Indië geweest, maar hij heeft goed gezien wat daar aan de hand was: de opkomst van het moslimfundamentalisme die gepaard ging met anti-koloniale gevoelens en haat tegen de blanken. De islamistische hadji’s kanaliseerden het sluimerende verzet tegen de blanken. Hij had goed door dat de Nederlandse overheersing onhoudbaar was omdat ze niets van het land begrepen."