Verhalen door:

Sluiten Eijgelsheim Eric

Sluiten Geugten J.E. van der

Sluiten Groot, Kees

Sluiten Hofwijk J.W.

Sluiten IndonesiŽ

Sluiten Jonge, Jaap de

Sluiten Kol, van H.

Sluiten Kuin, Herbert

Sluiten Levert-van der Mijll Dekker, Els

Sluiten Melati van Java

Sluiten Nuhoff, Betsie

Sluiten Numans, Mary

Sluiten Pieters, Lody

Sluiten Putten, Krijn van

Sluiten Renesse, Lucie van

Sluiten Tebbenhoff H.

Sluiten Velleman, Luwi

Sluiten Verschuren, Naomi

Hoorspel / Luisterboek

Sluiten Documentaire films

Sluiten Spoorloos

Sluiten Verhalen in PŤtjoh

Sluiten Boomsma, Graa

Sluiten Brooshooft. P (Toneel)

Sluiten Daum P.A.

Sluiten Dijk Ko van

Sluiten Hella Haasse

Sluiten Keuls, Hans

Sluiten Louis Couperus

Sluiten Mark Loman

Sluiten Multatuli

Sluiten Olaf J. De Landell

Sluiten Pramoedya Ananta Toer

Sluiten Soer Josephine

Sluiten Szťkely-Lulofs M.H.

Sluiten x - MP3 Software

Kol, van H. - Gevangenissen 7

Lees voor met webReader

De gevangenissen in Semarang.
Deel 7.

In een werkloods zag men de meesten met de naaimachine arbeiden.

De gemiddelde dagelijksche sterkte bedroeg in 1901 186, waarvan er vijf overleden. Het aantal gevangenen dat gehuisvest kan worden in de drie genoemde kerkers, bedraagt 340, 600, 250 of 1190, terwijl er gemiddeld 305 aanwczig waren.

Voor jeugdige veroordeelden, zoowel van Europeesche als van Inlandsche afkomst, wordt tot heden nog niets gedaan.

Officieel is haar aantal gering, wellicht ook tengevolge van het feit, dat de rechters ze niet durven veroordeelen, overtuigd dat zij in de gevangenis worden bedorven, en er geen ander middel is om ze in bewaring te nemen.

En toch, aan een stelselmatige, langdurige opvoeding, die het kind onttrekt aan een slechte omgeving, waar het vaak buiten zijn schuld bedorven wordt, is in Indie niet minder behoefte gebleken dan in Nederland, waar deze quaestie door de tegenwoordige Rijksopvoedingsgestichten op bevredigende wijze zal worden opgelost.

De kinderen, ter beschikking van de Regeering gesteld, mogen niet worden gestraft, doch moeten herschapen worden in nuttige leden der maatschappij.

Wie de ontwikkeling van den misdadigen aanleg wil bestrijden, moet aanvangen met het kind, en dit behoeden tegen den ver-derfelijken invloed der Indische gevangenissen, het niet straffen, maar opvoeden!

Landbouwgestichten voor verwaarloosde kinderen hadden reeds lang op het program moeten staan, want ook met onze weeshuizen en andere liefdadigheidsinstellingen zijn wij niet op den goeden weg.

Wel is het Oude Weeshuis te Semarang -- waar zooveel kinderen stierven door malaria en beri-beri - dank zij de door een loterij bijeengebrachte gelden, vervangen door een fraai en nieuw gebouw, doch het stelsel bleef onaangeroerd. Het gouvernement laat er de toekomstige pupillen voor Gombong opvoeden van het achtste 'tot het twaalfde jaar, en gaf /90.000 ineens, terwijl het jaarlijks nog f 312 per pupil verstrekt; x).


Creatie datum : 22/03/2010 @ 11:09
Laatste wijziging : 15/11/2010 @ 10:41
Categorie : Kol, van H.
Pagina gelezen 7014 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Reacties op dit verhaal


Er heeft nog niemand gereageerd.


Share
Zoeken
Bezoekers 01-01-2008

 1256045 Bezoekers

 1 Bezoeker online

TopArtikelen
^ Boven ^