Uw Indisch verhaal, hoorspel of luisterboek op Internet.

http://www.semarang.nl/verhaal/

Inleiding van bewerker (Levert-van der Mijll Dekker, Els)Dagboek 1942-1945 van Els
Levert-van der Mijll Dekker

plantersvrouw op Java, Nederlandsch-IndiŰ

bewerkt door haar zoon Kick Levert

3e editie, Hoofddorp 2006
De verschillen met voorgaande edities betreffen uitsluitend kleine aanpassingen in toelich-
tende teksten van bewerker op basis van intussen beschikbaar gekomen literatuurgegevens.De schrijfster met kinderen en tante Do (1941)


Tijdens het bewind van de eerste vorstin zal de Orang Tjebol
uit het Noorden komen en het Rijk van Modjopa´t veroveren.
Het bewind van de Orang Tjebol duurt een djagoeng periode.
Dan zal de Orang Tjebol verdwijnen en het Rijk Modjopa´t zijn
goederen terugkrijgen. De rijkdom zal verdwijnen.Uit de voorspellingen van Djojobojo, ca. 1500