Uw Indisch verhaal, hoorspel of luisterboek op Internet.

http://www.semarang.nl/verhaal/

Lijst van kampen (Levert-van der Mijll Dekker, Els)

Bezettingsperiode op Java 1942-1945
(Lijst van kampen)

Gevangenis en militaire kampen waar Flip Levert werd opgesloten/geďnterneerd:

Plaats Duur Naam kamp Aard kamp Ligging Aantal personen Vervlijvenden
Pekalongan
(Batang)
3x, zie dagboek
-
gevangenis in de stad wisselend burgers
Batavia ?-28/4/45 10e bat kazerne
(‘cycle’kamp)
in de stad max 10000 militairen
Bandung 28/4/45 tot 06/10/45 10e bat internaat
(Lands Opvoedings
Gesticht)
in de stad max 3700 militairen en
‘prominenten’


Burgerkampen op Java waar Els Levert-v/d Mijll Dekker en haar kinderen Kick, Jol, Evert en Marre in 1943-45 waren geďnterneerd:

Plaats Duur Naam kamp Aard kamp Ligging Aantal personen Vervlijvenden
Siloewok 08/08/43-
-
besaran ondernem. 13 vr.+kind.
Sawangan 31/10/43
-
hfd.adm. emplacem.    
Pekalongan 31/10/43-03/03/44 oude Mulo Mulo school in de stad 230 vr.+ kind. +
Oude mannen
Batavia 12/10/44-05/11/45 Tjideng huizen buitenwijk ca. 10.500 vr.+ kind.
Bandoeng 05/11/45-13/02/46 Tjihapit huizen in de stad
?
gezinnen


Kick (bewerker van dit geschrift) werd september 1944 afgevoerd uit Gedoengbadak II en verbleef daarna in:

Plaats Duur Naam kamp Aard kamp Ligging Aantal personen Vervlijvenden
Batavia 01/09/44-26/11/44 Grogol II krankzinnigengesticht buiten ca. 1200 jongens + oude m.
Tjimahi 26/11/44-09/09/45 IVe Bat. kazerne + mil. woningen in de stad ca. 10.000 mannen + jongens
Bandoeng zie boven (adres: Sanintenlaan 36, kamponghuis in wijk Tjihapit)


Vervoer tussen de kampen: per vrachtauto/trein (3e kl. wagons, geblindeerd)/te voet.