Verhalen door:

Sluiten Eijgelsheim Eric

Sluiten Geugten J.E. van der

Sluiten Groot, Kees

Sluiten Hofwijk J.W.

Sluiten IndonesiŽ

Sluiten Jonge, Jaap de

Sluiten Kol, van H.

Sluiten Kuin, Herbert

Sluiten Levert-van der Mijll Dekker, Els

Sluiten Melati van Java

Sluiten Nuhoff, Betsie

Sluiten Numans, Mary

Sluiten Pieters, Lody

Sluiten Putten, Krijn van

Sluiten Renesse, Lucie van

Sluiten Tebbenhoff H.

Sluiten Velleman, Luwi

Sluiten Verschuren, Naomi

Hoorspel / Luisterboek

Sluiten Documentaire films

Sluiten Spoorloos

Sluiten Verhalen in PŤtjoh

Sluiten Boomsma, Graa

Sluiten Brooshooft. P (Toneel)

Sluiten Daum P.A.

Sluiten Dijk Ko van

Sluiten Hella Haasse

Sluiten Keuls, Hans

Sluiten Louis Couperus

Sluiten Mark Loman

Sluiten Multatuli

Sluiten Olaf J. De Landell

Sluiten Pramoedya Ananta Toer

Sluiten Soer Josephine

Sluiten Szťkely-Lulofs M.H.

Sluiten x - MP3 Software

Levert-van der Mijll Dekker, Els - Cultuuronderneming (CO) Siloewok Sawangan

Cultuuronderneming (CO)
Siloewok Sawangan

Met de 1ste politionele aktie najaar 1947 werd het republikeinse bewind uit de regio Semarang-Pekalongan verjaagd.
Met de Nederlandse militairen waren al enige stafleden van Siloewok meegekomen.
Na toestemming van territoriaal en troepencommandant, luitenant-kolonel M.Spiering, en van de vertegenwoordiger te Semarang van het departement Economische Zaken, Ir P.C.M.Fluyt, mocht de staf van Siloewok Sawangan vanaf 19 januari 1948 officieel naar de onderneming terugkeren en deze beheren.
Vanaf 1948 werd de opbouw voortvarend ter hand genomen, een opbouw die na de souvereiniteitsoverdracht in 1949 werd voortgezet.
Per 1951 waren er volgende stafleden werkzaam:

Naam In dienst sinds Bruto maandsalaris
1951 (roepia)
Andere gegevens
Ir J.A.v.Duyvendijk 1937 1960 Gem. aantal werklieden per dag 3365
H.J.B.Zeijlstra 1930 1522 Minimaal: 1675 (maart)
Ir J.Ch.Broekhuizen 1939 1060 Maximaal: 6109 (december)
J.G.Bunders 1930 1281 Aantal werkdagen: 306
J.A.L.v.Hasselt 1929 1010 Regenval/jaar: 2795 mm
J.H.v.d.Bergh 1934 1085 Regendagen/jaar: 144
D.Krijgsman 1934 973 Het aantal werklieden werd snel kleiner
F.Remy 1934 1141 daar een hoog minimumloon wettelijk
E.H.M.RŲmer 1949 728 werd verplicht. Daarom gingen alle COís
H.J.v.d.Veere 1949? 648 direkt mechaniseren en automatiseren:
M.J.Smeets 1948 754 tractors, bulldozers, vrachtautoís en ook
K.Holst 1939 866 automatische machines in de fabrieken.
A.F.Rumengan 1918 710 Nevengevolg: grote regionale werkloos-
W.Rompis 1934? 822 heid terwijl het toch al een arme streek
J.H.Tisera 1949? 491 was. Met de verkiezingen in 1950 kreeg
W.F.RŁben 1949? 468 de PKI 40% van de stemmenÖ..


De salarissen exclusief tantiŤme gingen periodiek met grote sprongen naar boven vanwege de enorme inflatie onder het bewind van president Soekarno.
In 1953 werden alleen aan tantiŤme en winstuitkering aan deze stafleden al totaal Rp.619.000.- uitbetaald en nog steeds was het geen vetpot.
Bij de soevereini-teitsoverdracht in 1949 was 1 NICA-gulden (grondslag van bovenvermelde sala-rissen) nog gelijk gesteld geweest aan 1 nieuwe roepia.
Er werd winstgevend gedraaid tot 1957.
In dat jaar werden de CO's zonder vergoeding onteigend en de er verblijvende Nederlanders uitgewezen.
Nu (1998) rest nog een schamel restant van de eens bloeiende onderneming.

Creatie datum : 14/03/2008 @ 08:43
Laatste wijziging : 14/03/2008 @ 10:22
Categorie : Levert-van der Mijll Dekker, Els
Pagina gelezen 10849 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Reacties op dit verhaal


Reactie #1 

Door: Richard op 07/01/2016 @ 23:23

Mijn vader Karel Holst heeft nog op deze plantage gewerkt, als kind nog leuke herinneringen o.a. met mijn ouders met de jeep via de plantage naar het verder in de bossen gelegen zwembad, spelen in alle vrijheid met je leeftijd genootjes,'s- middags hadden we geen school, af en toe bij de Hr.van Duyvendijk met mijn ouders naar een film kijken, de Barong die je als kind schrik inboezemde, bij gelegenheid met de dienst auto een Pontiac naar de stad lekker uit eten allemaal leuke herinneringen. Richard Holst.

Share
Zoeken
Bezoekers 01-01-2008

 1194481 Bezoekers

 4 Bezoekers online

TopArtikelen
^ Boven ^