De ommuurde stad Semarang, Indonesië
The Walled city Semarang, Indonesia
Tembok di sekitar kota Semarang, Indonesia

1741-1824


Map of Semarang, 1741
Kaart van Semarang +/- 1760 - Bron: Nationaal Archief, kaartcollectie Leupe
Door de aanval van de Chinees - Javaans opstandelingen leger in 1741 werd besloten om de stad Semarang te ommuren met een aarden stadswal bekleed met bakstenen en een smalle ondiepe gracht.
Hiervoor moest het Chinese kamp worden verplaats naar de huidige plaats ten zuiden van de Nederlandse woonstad.
In de nieuwe stadswal werden de twee bastions aan de west- en oostwal gedeelte gebruikt van het oude fort uit 1687-1741. De rest van het oude fort werd afgebroken in 1741-1742. De voltooiing was echter pas omstreeks 1760.

In 1824 worden de oude wallen worden afgebroken en de grachten gedempt. De stad bleef bestaan, echter de wallen met hun torens waren geschiedenis geworden. Alleen de namen van de Wester-, Ooster,- Noorder,- en Zuiderwalstraat herinneren ons nog aan de tijd van de ommuurde stad.

Semarang Google maps (Popup Window) Semarang Google maps (Popup Window)

In deze stadswal waren een aantal hoofdpoorten:

A - Gouvernements poort met de (B) Gouvernements brug (later de SociŽteitsbrug) (aan de binnenzijde de Heerenweg en naar buiten toe naar de Bodjongweg)
D - Zuidpoort met brug (aan de binnenzijde de Zuiderwalstraat en naar buiten toe naar de (Pekodjan)
F - Oostpoort met brug (aan de binnenzijde de Heerenweg en naar buiten toe naar de (Karangbidara)
L - Poort van de Artillerie (aan de binnenzijde "van de brugstraat")
M - Zeepoort

Kleinere poorten waren:

a - Poort bij de werf
b - Poort bij de Hoofdweg
c - Poort bij de dragonders Stelling
d - Poort achter het hospitaal
e - Poort bij de punt hersteller
f - Poort bij de Marineschool
g - Poort bij de Publieke en Compagnie binnengebouwen

Namen van de bastions:

c - Punt de Liere
e - Punt Amsterdam
g - Punt Ceijlon
h - Punt de Hersteller
i - Punt de Tawang
k - De Zwaluwe staart
n - Zeepunt - onderdeel van het oude Fort (voorheen de Utrecht genaamt)
o - Spints punt - onderdeel van het oude Fort (voorheen de Amsterdam genaamt)

Belangrijke gebouwen binnen de stad:

h - het Gouvernement
i - Secretarij Camptoir
k - Selderij Camptoir
l - Hoofd Camptoir
m - Negotie Camptoir
n - Geldkamer
0 - Hooftwacht
p - Compagnies Pakhuis
q - Wapen Kamer
r - Elij pakhuis
s - Granadiers barak op de solder
t - Smits winkel
u - Gevangenis voor de gecomdenneerde Slaven
w - Executie plaats
x - Marine School
y - Stadhuis
z - de Artillerie
1 - Ammunitie (Munitie) Magazijn
2 - Ammunitie (Munitie) Werkplaats
3 - Barak
4 - Loods voor berging van affuiten
(affuit: onderstel voor een kanon)
5 - Koepelkerk
6 - Het Weeshuis
7 - Paradeplaats
8 - de Herberg
9 - Oude mannenhuis / Proveniershuis
10 - Hospitaal
11 - Kruithuis
12 - Barak in de Punt Amsterdam
13 - Barak aan de Oostpoort
14 - Barak aan de Hersteller
15 - Dragonders Barak
(Een dragonder was een infanterist die zich per paard ("bereden") verplaatste en te voet ("afgestegen") vocht)
16 - Dragonders Stall
17 - Wachthuis aan de Zuidpoort
18 - Geprojecteerde barak voor 300 man
19 - Woning voor zeevarende
20 - Publieke bassaer huis